СКЛАДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

Рішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, ознайомитися з яким можна нижче.

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

1. Сформувати пакет документів, перелік яких наведено в Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні;

2. Звернутись особисто до КДКА Чернігівської області, подавши: заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту; сформований пакет документів; письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та згоду (зобов’язання) про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА; довідку про те, що особа не складала кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю, в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, і особі не видавалось жодного кваліфікаційно-дисциплінарною комісією регіону свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та відносно претендента жодною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією регіону не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва. Зразки документів ви можете завантажити і роздрукувати за посиланням, яке наведено нижче.

3. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.
Більш детальну інформацію про складення кваліфікаційного іспиту Ви можете отримати за телефоном (050) 465-07-84 у голови кваліфікаційної палати Логвіна Сергія Анатолійовича.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Рейтинг@Mail.ru